رقابت در صنعت چیزی فراتر از مقایسه ساده نام دوبرند است. تحقیقات بازار یکی از موثرترین روش ها برای پیدا کردن بینش نسبت به مشتری، مخاطب و رقیبان در بازار است. هدف از تحقیقات بازار به دست آوردن اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار مهم هستند. مخصوصاً برای تصمیمات کسب‌وکارهای کوچک برای ورود به حوزه‌ای جدید یا تولید محصول یا خدمت جدید، تحقیقات بازار بسیار مهم و تأثیرگذار است. بانی نو با استفاده از متد جدید تحقیقات بازار و دسترسی به نمونه های مختلف رفتاری در بازار این امکان را دارد تا با استفاده از تیم تحقیقات بازار خود در هزارتوی کسب و کار، کنار شما باشد.