پرش لینک ها

تحقیقات بازار

تجارت بدون تحقیق مانند رانندگی با چشمان بسته است.

رقابت در تجارت، چیزی فراتر از مقایسه‌ی ساده بین دو برنده. پژوهش بازار، یکی از موثرترین روش‌ها برای پیدا کردن شناخت از مشتری، مخاطب و رقبا در بازاره. هدف از تحقیقات بازار، به دست آوردن اطلاعاتیه که در تصمیم‌گیری‌ و هدف‌گذاری کسب‌وکار مهم‌اند. مخصوصاً برای تصمیم‌هایی که کسب‌وکارهای کوچیک‌تر باید برای ورود به حوزه‌ای جدید یا تولید محصول یا خدمت جدید، بگیرند.

«بانی نو» با استفاده از جدیدترین متدهای پژوهش در بازار و دسترسی به نمونه‌های مختلف رفتاری در بازار، این امکان رو داره تا با استفاده از تیم تحقیقات بازار خود، در هزارتوی کسب و کار و تجارت، کنار شما باشه.

درخواست مشاوره

مقالات مرتبط

مدیریت بازاریابی چیست؟

با در نظر گرفتن نحوه عملکرد واحد فروش فردی در سیستم بازاریابی، این سؤال را بررسی خواهیم کرد- مدیریت بازاریابی چیست؟

SUBTITLE

Development

We build and activate brands through cultural insight.

SUBTITLE

Development

We build and activate brands through cultural insight.